Charles Phyllidoor

Word geadverteert dat de Heer Charles Phyllidoor

Middelburgsche Courant, Middelburg 27 dicembre 1785.

2 Copie disponibili

Annuncio in olandese del primo spettacolo di Paul Philidor di cui si abbia notizia, presentato al teatro Schuttershof di Middelburg (Olanda): "Word geadverteert dat de Heer Charles Phyllidoor, Professor in de Physique en Mathematique Heden den 27 en Donderdag den 29 December 1785, in het Schuttershof om 6 Uuren precles, zun Konstukken vertoonen zal, en alle Avonden nieuwe Exercitien van zyn uitvinding maken zal, dewelke de Heeren Aanschouwers tot groote verwondering zal zyn. De Heeren en Dames die paatsen gelieven te bespreeken Adresseeren zig aan het Schuttershof, de eerste Plaats is f 2., de tweede f 1., en Staanpleats een agtste Ryxdaalder. Men zal alle moeite aanwenden om de Zaal warm te houden."

Tutto il materiale di questo sito è distribuito con Licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0